Τομέας Δομικών Έργων

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


H Ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη σχεδίαση των τεχνικών έργων (κτιριακά, υδραυλικά έργα, οδοποιία, λιμενικά έργα, αεροδρόμια κτλ.) και έχει σκοπό να τους εξοπλίσει με τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με την σχεδίασή των έργων.

H Ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής των ΕΠΑΛ προετοιμάζει τον αυριανό επαγγελματία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη μελέτη, την επιμέλεια και το σχεδιασμό κάθε είδους τεχνικών εργασιών.
Τέτοιες τεχνικές εργασίες μπορεί να είναι κτιριακά και υδραυλικά έργα, η οδοποιία, τα λιμενικά έργα, τα αεροδρόμια κτλ.

Χρησιμοποιεί τα βασικά και ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία και όργανα, τα υλικά σχεδίασης και τα κατάλληλα σχεδιαστικά προγράμματα (π.χ. AutoCAD) και η εργασία πραγματοποιείται σε συνθήκες γραφείου. Βέβαια, ο Μηχανικός, απόφοιτος του Τομέα, θα πρέπει να επισκέπτεται το χώρο όπου εκτελείται το έργο που έχει αναλάβει ώστε να μπορεί να το ελέγχει και να δίνει τις σωστές οδηγίες στους εργάτες.


Dom1

Ο απόφοιτος του τομέα μπορεί να:
? Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπων) και σχέδια εγκαταστάσεων ενός έργου.
? Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για αποτύπωση και εμβαδομέτρηση ενός οικοπέδου ? περιοχής.
? Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
? Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Κατασκευάζει στοιχεία μίας οικοδομής, όπως στέγες, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δάπεδα.

fbtwturs